yla-logo

uki helluntai logo4

Päävalikko

Aijalainen Kurt

Jumalan viisaus

San 1: 1 - 7 
Sananlaskujen tarkoitus. Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan, sananlaskut
2. viisauden ja kurin oppimiseksi,  ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi,
3. ymmärrystä tuovan kurin saamiseksi,  vanhurskauden, oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden oppimiseksi.
4. Antakoot ne yksinkertaisille järkevyyttä,  nuorisolle tietoa ja harkintakykyä.
5. Viisas kuulkoon ja saakoon lisää oppia,  ja ymmärtävä hankkikoon opastusta
6. ymmärtääkseen sananlaskuja ja vertauksia,  viisaiden sanoja ja heidän arvoituksiaan.
7. Herran pelko on tiedon alku,  typerät pitävät halpana viisauden ja kurin.

Apostoli Paavali teki selkeän eron aikansa inhimillisen viisauden ja Jumalan viisauden välillä. Samalla tavoin Paavalin 1. Kirje Korinttolaisille 1. luvussa tuo esille eron Jumalan ja ihmisten viisauden välillä.
1 Kor 1: 18 - 25
18. Kristus on Jumalan voima ja viisaus. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.
19. Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen."
20. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailmanajan älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi?
21. Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat.
22. Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta,
23. mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus,
24. mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus.
25. Jumalan hullutus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi.

Apostoli Paavali, tuo suuri evankelista näki kirkkaasti Jumalan ilmoituksen niin kansalleen Israelille kuin meille pakanoillekin. Tuo ero inhimillisen ja Jumalan viisauden välillä on edelleenkin olemassa. Vaikka pystymme seuraamaan autojen nopeuksia kännyköillämme ja suunnistamaan niissä olevilla karttaohjelmilla, löydämme tietoa internetistä, silti joudumme lukitsemaan ovemme yöksi.
Jumalan viisaus on paljon korkeampaa kuin ihmisen, aivan niinkuin aurinko valon ja lämmön lähteenä ihmisen aikaansaannoksiin verraten. Ihmisen viisaus on tietoa ja tosiasioiden hyöydyntämistä. Jumlan viisaus on sitä, että Hän antaa ihmisille kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa voiman ja johdatuksen, oikeat ajatukset ja suunnan.
Yksi parhaista määritelmistä viisaudelle on; "Jumalan näkökulma ihmisen elämässä". Se tarkoittaa, että suodatamme kaikki omat tavoitteemme, haasteemme, ongelmamme ja tekemisemme Jumalan iankakkisen totuuden - Raamatun - läpi. Jumalan viisautta ei saavuteta niin, että noudatamme jotain tiettyä kaavaa. Jos niin olisi, silloin kaikki ihmiset, sekä pahat, että oikeamieliset, voisivat nauttia sen tuomasta hyödystä. Jumalan viisauden vastaanottaminen on sitä, että elämme läheisessä suhteessa Jeesukseen, joka on meidän viisautemme.
1 Kor 1: 30 - 31
30. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi,
31. jotta tapahtuisi, niin kuin on kirjoitettu: "Joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta."
Tästä on kyse, sitä Kuningas Salomo tarkoitti sanoessaan, että Herran pelko on tiedon perusta. Kun etsimme Jumalaa ja Hänen kohtaamistaan, annamme elämämme hallintavallan Jeesukselle, suostumme Hänen tahtoonsa, silloin viisaus lisääntyy elämässämme. Saakoon Jumala vaikuttaa niin, että suodatamme kaikki elämässämme Jumalan totuuden läpi, olkoon Raamattu viisautemme oppi- ohjekirja läpi elämämme.

Siunausta kevään myötä jokaiselle lukijalle toivottaa Uudenkaupungin Helluntaiseurakunnan pastori Kurt Äijäläinen.