yla-logo

uki helluntai logo4

Päävalikko

Paimenen sana, kesäkuu 2013, Rauha Jumalan kanssa

Aijalainen Kurt

Jeesus kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä, Hän kuoli sinun ja minun syntien tähden. Kuolemallaan Hän sovitti meidät Jumalan kanssa, Hänen verensä sai aikaan sovituksen. Siksi jokainen joka uskoo Jeesukseen Kristukseen voi lähestyä ilman pelkoa Jumalaa, joka on edelleenkin Pyhä, tuon veren tähden olemme vapaat rangaistuksesta, joka muuten olisi kuulunut meille, Jumalaa ja kanssamatkaajiamme vastaan rikkoneille. Jeesus kuoli ristillä siksi, että me saisimme rauhan, ja Hän ylläpitää tuota rauhaa meille ja meissä. Kaikki se mikä syytti ja syyllisti on pyyhitty pois, ei siksi, että ansaitsisimme sen vaan siksi, että Hän on pitkämielinen ja suuri armossaan. 

Rauha, joka meillä on Jumalan kanssa Kristuksen kautta, erottaa meidät kaikista muista uskonnoista. Kaikissa muissa uskonnoissa syntikysymys jää ratkaisematta. Synnin valtaa ei niissä ole murrettu. Siksi mikään muista uskonnoista ei voi tuoda rauhaa. ”Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra” (Jes 48.22)

Miten Kristus Jeesus ylläpitää rauhaa elämässämme? Hän tekee sen kolmella tavalla.
 Kristuksen Jeesuksen veri poisti syntimme aiheuttaman syyllisyyden.
Tässä merkityksessä Paavali sanoo, ” Hän on meidän rauhamme”( Ef 2: 14 ). Jeesus teki rauhan puolestamme.
 Kristus ylläpitää rauhaamme ja iloamme uskon kautta.
”Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta” (Room 15: 13)
 Jeeusus saa meidät iloitsemaan kirkkauden toivosta.
”Meidän kerskauksemme (engl. käännös; ilomme) on Jumalan kirkkauden toivo. (Room 5: 2)

Kun Jeesus nousi taivaaseen, Hän ei jäänyt paistattelemaan Jumalan Hänelle antamassa kirkkaudessa. Ei, vaan Hän meni Isän tykö ylläpitämään rauhaa, jonka Hän vaivattuna, kiusattuna ja rangaistuna meidän tähtemme meille Golgatalla voitti. Kun omistamme Jumalan rauhan, me voimme elää ilman pelkoa.

Kol 3: 15 sanoo; Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumiissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia!  (Tuo ”vallittu” sana merkitsee raamatun tuntijoiden mukaan, toimia tuomarina, erotuomarina, palkintotuomarina tai ratkaisijana.) Silloin, kun Kristuksen rauha saa toimia tuomarina, erotuomarina tai palkintotuomarina jopa ratkaisijana kaikessa mitä teet, et voi tehdä väärin, vaan Kristuksen rauha tuo Jumalan kirkkauden sinun elämääsi sen kaikkiin tilanteisiin. 

2 Piet 3: 14 - 18 Kasvakaa armossa
14. Siksi, rakkaani, kun tätä odotatte, pyrkikää siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi hänen edessään ja teillä olisi rauha. 
15. Lukekaa Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, niin kuin myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaan teille kirjoittanut. 
16. Näin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu näistä asioista. Tosin noissa kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuistakin, mitä tietämättömät ja epävakaat vääristelevät, niin kuin muitakin Kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. 
17. Rakkaani, koska te siis tiedätte tämän jo ennalta, olkaa varuillanne, ettei jumalattomien eksytys tempaa teitä mukaansa ettekä lankea pois omalta lujalta pohjaltanne. 
18. Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja aina iankaikkisuuden päivään! Aamen.

Oikein siunattua kesää jokaiselle ja armon täyteisiä lepo- ja lomapäiviä.
Uudenkaupungin Helluntaisrk pastori, Kurt Äijäläinen.