yla-logo

uki helluntai logo4

Päävalikko

Paimenen sana, toukokuu 2013, Kallisarvoinen pääsylippu

toukokuu2013Uuden liiton uhri Heb 9: 11 – 17
11. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, 
12. meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. 
13. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, 
14. kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! 
15. Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, 
saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. 
16. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä; 
17. sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. 

Ps 85:3
3. Sinä annoit anteeksi kansasi pahat teot ja peitit kaikki heidän syntinsä. Sela.
Ristin sanoma on paljon enemmän kuin sielun pelastus. Ristillä täytetty työ on yhteydessä kaikkeen mitä uskova tekee ja mitä hän on. Uskova on sovitettu Kristuksen Jeesuksen verellä Jumalan armosta ihmistä kohtaan. Sinut ja minut sovitettiin Jumalan kanssa vaikka me emme ansainneet sitä, me olisimme ansainneet rangaistuksen rikkomustemme tähden, usko on oikeastaan paradoksi, Jumala armossaan vanhurskauttaa Jumalattoman, eli julistaa syyttömäksi Jeesuksen veren tähden.

Heb 9: 22 sanoo; Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, 
ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista. 
Sovinto Jumalan kanssa perustuu siihen, että Kristus kantoi meidän syntiemme rangaistuksen omassa ruumiissaan, niin että ihmisen ansaitsema rikosten tuomio on Jumalan edessä sovitettu ja Jumala voi vapaasti osoittaa rakkauttaan jokaiselle Jeesuksen vastaanottaneelle. Sovinto ei tarkoita sitä, että synnit jätetään huomiotta, vaan se tarkoittaa, että Jeesus kantoi syntiemme rangaistuksen meidän puolestamme. Jeesuksen ylösnousemus on todiste siitä, että syntimme ovat sovitetut, täysi hinta on maksettu niistä rikkomuksista joista sinä ja minä olimme vastuussa.

1 Jh 2: 2
Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. 
Jeesuksen Kristuksen kuolema Golgatan keskimmäisellä ristillä poisti meidän syntimme, Hän kantoi rangaistuksen koko maailman syntien edestä, Hän täytti Isän Jumalan tahdon, jotta sinä voisit olla vapaa kaikesta mikä syyti ja erotti sinut Jumalasta, Hän maksoi koko hinnan sinun edestäsi.
Kun Jumala katsoo elämääsi, Hän näkee Poikansa Kristuksen Jeesuksen työn, joka pelasti sinut ja on sinun kallisarvoinen pääsylippusi iankaikkiseen elämään, Jumalan valtaistuimen luo. Jeesus avasi täydellisen tien olemalla kuuliainen Isän tahdolle, sinä ja minä saamme olla puhtaat Jeesuksen veren tähden, veren, joka vuosi siksi, että meillä olisi syntien anteeksisaaminen. Jumalan rakkaus ja laupeus tulivat todeksi Golgatan ristillä sinun hyväksesi.

Tärkein todiste Jumalan rakkaudesta on Jeesuksen risti Golgatan kummulla. Risti ei erottele rikasta eikä köyhää, ei rodun tai heimon tähden, ei ajallisen arvostuksen tai sen puutteen tähden, ei aseman tai varallisuuden mukaan vaan puolueettomasti se osoittaa oikealle ja vasemmalle kaikille mahdollisuutta vastaanottaa armo samasta lähtökohdasta käsin, ilman omia ansioita, ansaitsemattomasti vastaan otettavaksi kaikille joille se kelpaa uskon kautta Jeesukseen.