yla-logo

uki helluntai logo4

Päävalikko

Paimenen sana, tammikuu 2013, Olkaa pyhät

Aijalainen Kurt1 Piet 1: 16
16. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä."
2 Tiit 2: 11 – 14
11. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille 
12. ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, 
13. odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, 
14. hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

Uudestisyntyminen on taas hengellisen elämän saamista Jumalalta. Uudestisyntymisessä ihminen vanhurskautetaan. 
Vanhurskautus on juridinen, oikeudellinen, tapahtuma, joka seuraa Kristuksen vanhurskauden vastaanottamisesta. 

Sovitus on kristityn elämän perusta, pyhitys siitä kasvava, koskettaen eettisesti ja moraalisesti koko elämäämme.
Pyhitys on Kristuksen kaltaiseksi muuttumista, koko elämän kestävä prosessi. Pyhitys on koko ajan etenevä tapahtuma koko elämän ajan. Pyhitys alkaa vanhurskauttamisessa ja saavuttaa päämääränsä kirkastumisessa. Kysymyksessä on Kristuksen työ, jonka Hän uskovassa aloitettuaan on myös suorittava loppuun.

Uusi Testamentti tuo esille pyhityksen Kristuksen tekona uskovan elämässä, Kristus vaikuttaa omissaan uskon kautta
Pyhä Henki käyttää uskovia Kristuksen ruumiin jäseninä välikappaleina palveluksen työssä. Käytännössä tämä on päivittäistä vihkiytymistä, antautumista Jumalalle.

Jumalan valinnoilla ei ole mitään tekemistä ihmisten ansioiden tai aseman tai saavutusten kanssa.
  Room 9: 11 – 12, 14 - 16 
11. ja ennenkuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennenkuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin - että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden – 
12. sanottiin hänelle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa",
14. Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se! 
15. Sillä Moosekselle hän sanoo: "Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan." 
16. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen.

Jumalan armo ja laupeus on täysin vapaa, se on yksin Hänen annettavissaan. Kukaan ei voi sitä ansaita, kukaan ei ole siihen oikeutettu. Uudempi käännös sanoo saman: ” ratkaisevaa ei siis ole se, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa”.

Tulemme Jumalan eteen syntisinä, eli syyllisyytemme tunnustaen. Rangaistuksen sijasta saammekin anteeksi, Jumalan vihan ja tuomion sijasta meistä tuleekin Hänen lapsiaan ja meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi.
Ef. 2:4-9 ,
4. mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, 
suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, 
5. on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, 
eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut - 
6. ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, 
7. osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. 
8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, 
ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - 
9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

Tunnustetaan syntimme ja tullaan armahdettaviksi. Annetaan anteeksi. Eletään anteeksiantamuksessa uskomme todeksi.
Ollaan osallisia käsittämättömästä armosta ja iloitaan pelastuksesta tänäkin Uutena Vuotena.
Julistetaan tälle maailmalle Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta, sitä, että Hän antaa syntejä anteeksi, Hän pelastaa, parantaa ja Hän tulee takaisin.
Jokaiselle lukijalle Isän Jumalan rakkauden ja Jeesuksen Kristuksen armon ja Pyhän Hengen läsnäolon siunaamaa armosta rikasta Uutta Vuotta 2013.

Uudenkaupungin Helluntaiseurakunnan pastori Kurt Äijäläinen