yla-logo

uki helluntai logo4

Päävalikko

Paimenen sana, marraskuu 2012, Jumalan vastaus pyytämiseen

marraskuu2012Kun rukoilet, pyydä Jumalaa ilmaisemaan tahtonsa sinun elämässäsi.
Rukouksessa on edelleen voimaa aivan yhtä paljon kuin entisinäkin aikoina, rukous on edelleen kanava jonka kautta Jumala kommunikoi kaikkialla omiensa kanssa. Sinun rukoustesi kautta Jumala vaikuttaa tahtonsa toteuttamista sinun ja läheistesi elämässä, kuin seurakuntansa keskellä.
Voit ajatella: helppohan sinun on sanoa noin, koska se kuuluu työhösi! Voin vakuuttaa, ettei minunkaan työssäni mikään mene eteenpäin, ellen rukoile.
Rukouksesta on helppo puhua, käytännössä kuitenkin vain harvat oikeasti rukoilevat.

Luin kertomuksen metodistipastori R.A.Torreystä, joka eräässä seurakuntansa tilaisuudessa hätkähdytti edessään olevat ihmiset lukemalla seuraavan raamatun paikan:
Jaak 4: 2. Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiihkoilette, mutta ette voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette, mutta teillä ei ole, koska ette ano.

” Te jäätte vaille, koska ette pyydä.” Hän selitti kyseisen jakeen sanojen sisältävän salaisuuden.
Ne paljastavat syyn keskivertokristityn tai keskivertopastorin tai seurakunnan köyhään ja voimattomaan elämään.
Torrey jatkoi puhettaan esittämällä retorisia kysymyksiä.
–Miksi niin monet kokevat harvoin voittoja synnistä?
–Miksi niin harvat voittavat sieluja Kristukselle?
–Miksi kasvetaan niin hitaasti Kristuksen kaltaisuuteen?
Jumalan vastaus on: Te olette laiminlyöneet rukouksen. Teillä ei ole, koska te ette pyydä.

Jäin miettimään tätä hätkähdyttävää asiaa, joka ravisteli silloisia uskovia. Ravisteleeko se meitä tänään? Rukoilemmeko ihan oikeasti ja etsimme Jumalan ilmestymistä keskellemme? 
Jumala ei ole muuttunut, ihmiset eivät ole muuttuneet, me olemme yhtä vajavaisia nyt kuin ihmiset olivat Torreynkin aikana ja sitä ennen aina alusta asti.
Jumalan korva kuulee rukoukset, Hän ilmestyy auttamaan aina kun sitä pyydetään.
Hänen kätensä ovat yhä voimakkaat, ne ylettyvät pelastamaan meidät, kun huudamme Häntä avuksemme. Kun rukoilet pyydä Jumalaa ilmaisemaan tahtonsa elämässäsi ja kulloinkin käsillä olevaan tilanteeseen. 
Älä mene siihen halpaan, että pyydät vain aineellisia siunauksia. Jumala kyllä täyttää nekin tarpeemme, mutta Hänen tahtonsa on sinun suhteesi, että sinä luotat Häneen rukouksissasi.
Ainoa tapa saada siunauksia on oppia tuntemaan kaiken rauhan ja lohdutuksen Jumala, Hänet joka on muuttumaton ja luotettava, Hänet, joka ei hylkää eikä jätä.

Haluaisin muotoilla minua askarruttavat kysymykset tänään.
Miksi niin harvoja kiinnostaa vastuunkanto seurakunnan eri toiminnoista?
Miksi niin monet seurakuntien työntekijät uupuvat?
Miksi on niin paljon eripuraa ja kiistoja uskovien kesken?

Usein sanomme toisillemme, rukoile puolestani, tai jopa lupaamme pyytämättä rukoilla toistemme puolesta. Se on aika yleinen tapa kun on jaettu elämää toisten kanssa. Tässä ei ole mitään väärää, vaara on siinä, että jos se on vain tapa ilman sitoutumista, niin sillä ei oikeasti ole mitään merkitystä ja todellinenkin tarve saattaa jäädä vaille huomiota.

Nostetaan rukoustemme todellisuustasoa ja kun näin teemme, niin tulemme näkemään voimallisen Kristuksen Jeesuksen ilmestyvän keskellämme.

Room 15: 30: Kehotan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani rukoilemalla puolestani Jumalaa.
Paavali oli oppinut Jumalan  koulussa rukouksen merkityksen ja voiman. Hän tiesi, miten paljon hän tarvitsi Jumalan ohjausta ja suojaa matkoillaan monta kertaa vihamielisten ihmisten keskellä suorittaessaan saamaansa tehtävää.

Koskaan emme saisi pitää uskonelämäämme itsestään selvyytenä, jokaisena päivänä eri tilanteissa me tarvitsemme Jumalan apua ja varjelusta selvitäksemme ja tehdäksemme Jumalan tahdon.
Paavali kertoi kirjeessään, mitä hän uskoi rukousten saavan aikaan palvelutyössään.
Room 15: 29: Tiedän, että tullessani luoksenne saavun Kristuksen täydellinen siunaus mukanani.

Yksi osa uskonelämäämme rikastuttavia asioita on ilo rukousyhteyden toiminnasta.
Seurakuntana saamme iloita ja kiittää Jumalaa, kun rukoilemme toistemme puolesta, kun rukoilemme, että Jumala lähettäisi työmiehiä ja naisia elopellolleen täällä Ukissakin. Kun rukoilemme eri vastuunkantajien puolesta seurakuntamme eri toiminnoissa, niin silloin rukoustemme kautta Jumalan siunaukset koskettavat kaikkia elämän osa-alueita niin omassa kuin toinen toistemmekin elämässä.

Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala siunatkoon ja varjelkoon meitä. Hän valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen.
Hän kääntäköön katseensa puoleemme ja antakoon meille rauhan. 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. 
Siunausta jokaiselle lukijalle,terveisin Uudenkaupungin Helluntaiseurakunnan pastori Kurt Äijäläinen