yla-logo

uki helluntai logo4

Päävalikko

Paimenen sana, lokakuu 2012, Antautuminen

lokakuu2012Room 12: 1 – 5 Uusi elämä Kristuksessa 
1. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet: Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. 
2. Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kaut-ta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täy-dellistä. 
3. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne enempää kuin sopii, vaan ajatelkaa kohtuullisesti, sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on kullekin antanut. 
4. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, joskaan kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, 
5. samoin me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa mutta olemme kukin toistemme jäseniä. 
1 Joh 1: 9 Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 

Hengen täyttämä elämä on antautumista Jumalalle, kaikessa elämäämme liittyvässä hallintavallan luovuttamista ilman reunaehtoja Jumalan Pyhän Hengen valvontaan. Tämän elämämme suurimman muutoksen myötä meitä muokataan yhä enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Jumala ei missään vaiheessa painosta ja tee väkivaltaa kenenkään persoonalle; aina kun luovumme jostakin Jeesuksen tähden, saamme jotain enemmän tilalle. 

Panostammeko hengelliseen elämään yhtä paljon kuin kaikkeen muuhun meille kuuluvaan?  Tämän ajan keskellä osaamme kyllä perään kuuluttaa oikeuksiamme ja siinä samalla monesti unohdamme velvollisuudet, joita meillä Jumalan lapsina on. Jumala muokkaa meitä pikkuhiljaa antautumaan yhä ehyemmin Hänelle. Tähän liittyy sisäinen muuttuminen, alistamme tahtomaailmamme Jumalalle kuuliaiseksi ja rupeamme yhä pyyteettömämmin palvelemaan toisia ihmisiä. Palvelemaan niin, että evankeliumi leviäisi ja sieluja pelastuisi.

Sekä epäonnistumisissa ja pettymyksissä katsomme Häneen, joka on täyttänyt puolestamme sen, mitä meiltä puuttuu kuin myöskin voitoissa ja onnistuessamme kiitämme Jeesusta kaikesta, mitä Hän tekee meidän kauttamme ja annamme kunnian Hänelle.
Niin kauan  kun kieltäydymme antamasta elämämme hallintavaltaa Hänelle, käydään jatkuvaa taistelua ja kamppailua sydämissämme. Kun antaudumme Hänelle, Jeesukselle, niin siitä tuleekin voittomme. Jumalan suunnitelmassa Jeesukselle antautuminen ei ole tappio vaan voitto, sen myötä taistelu sisimmässä tyyntyy ja koemme rauhaa ja iloa.
Kun on puhe Jumalalle antautumisesta, niin monet kokevat sen vastenmielisenä ja yksilöllisyyden ja oman vapauden menettämisenä. Asiassa ei ole kyse hirmuhallitsijan valtaan alistumisesta, vaan elämän lähteelle tulemisesta.
Jumala on tarkoittanut meidät elämään yhteydessään kuuliaisena tahdolleen.
Kun tottelet Jumalaa, toteutat alkuperäistä suunnitelmaa toimien sopusoinnussa omantuntosi kanssa. Suunnitelma, joka on juuri sinua varten, on sellainen, ettei kukaan toinen voi sitä suorittaa. Tehdessämme virheitä ja vääriä valintoja niin jokainen meistä rupeaa kantamaan syyllisyyttä ja pettymystä matkassamme. Jumala haluaa vapauttaa sinut ja minut kaikesta syyllisyydestä, Hän haluaa pyyhkiä pois pettymyksen ja riittämättömyyden tunteen kun epäonnistumme Jeesuksen tähden. Edelleenkin Jumala on pitkämielinen ja suuri armossaan. Jumala haluaa sinulle hyvää, Jumala on hyvä ja Hän haluaa sinun tekevän hyvää.

Antaudu siis entistäkin ehyemmin Hänelle ja saat ja myös muut saavat katsella, mitä hyvää Jumala on tehnyt ja tekee juuri sinun elämässäsi ja elämäsi kautta kansamatkaajiesi elämässä.
Joh 15: 4 - 17
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. 5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. 6. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa - ja se kuivettuu. Kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. 7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille. 
8. Siinä minun Isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. 9. Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. 10. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. 
11. Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelli-seksi. 12. Tämä on minun käskyni: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. 
13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäviensä puoles-ta. 
14. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. 
15. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut Isältäni. 
16. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi ja että Isä antaisi teille, mitä sitten anot-tekin häneltä minun nimessäni. 
17. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne."