yla-logo

uki helluntai logo4

Päävalikko

Paimenen Sana, tammikuu 2012. Uskon vaikken näe!

tammikuu2012Mitä usko on?
Se ei ole valta tai voima, jota voimme käyttää saadaksemme Jumalan toimimaan tahtomme mukaan. Se ei ole yltiöpäistä luottamista itseemme ja osaamiseemme, vaan se on luottamista siihen mitä Jumalamme on luvannut, luottamista, että Hän ei petä, vaan toteuttaa lupauksensa.

Joku on sanonut, ettei uskoa ole se, mitä näkee, kuulee tai tuntee, vaan uskoa on se, kun uskoo, vaikkei näe, kuule tai tunne mitään. Sen vuoksi saamme uskoa jo ennen kuin tunnemme mitään ja jopa vastoin sitä, miltä tuntuu.
Silloin Jumala saa kunnian, kun pidämme totena ennen kuin näemme tai tunnemme.

Heb 11: 1 Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.
Room 4: 18. Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan: "Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva", 
19. eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut - sillä hän oli jo noin satavuotias - ja että Saaran kohtu oli kuolettunut; 
20. mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, 
21. ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. 

Abramin elämää seuratessa käy selväksi, että Kaldean Uurista lähti mies, jolla oli uskoa. Hän jätti sukunsa ja ystävänsä, pakkasi muuttokuormansa ja lähti tietämättä minne oli tuleva.

1 Moos 12: 1 – 3 Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. 2. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. 3. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." 

Abram, jolle Jumala antoi myöhemmin nimen Aabraham, ei niinkään ajatellut sitä, että Jumala lupasi tehdä hänen nimestään suuren, vaan tärkeintä oli elää usko todeksi olemalla kuuliainen. Aina kun Jumala kutsuu kulkemaan uskossa eikä näkemisessä ja kokemisessa, Hän antaa kutsumilleen sisäisen varmuuden uskon askeleiden ottamiseksi. Meidän tehtävämme on ainoastaan totella ja olla kuuliaiset kutsullemme seuraten Häntä.

Oletko sinä valmis seuraamaan Jumalaa, vaikka sinun pitäisi päästää irti jostain, mistä pidät hyvinkin paljon? Oletko valmis ottamaan uskon askeleita, vaikket tiedä mitä siitä seuraa? Voit rukoilla ja pyytää, että Jumala auttaisi juuri sinua olemaan kuuliainen Hänen pyynnölleen. Jumala, joka on elävä ja voimallinen, antaa sinulle uskon, kuuliaisuuden, rakkauden, kunnioituksen  ja alttiuden asenteen.

Odotamme Uutena vuotena Jumalan erityistä ilmestymistä täällä Uudessakaupungissakin, odotamme sitä, että ihmisiä tulee uskoon, odotamme ihmeiden ja merkkien vahvistavan julistetun sanan. Emme siksi, mitä näemme ja koemme vaan siksi, että Jumalan sana on tosi.

Siunausta jokaiselle Uuteen Vuoteen 2012, eletään uskossa, julistetaan, että Jeesus on Herra. Asetetaan luottamuksemme Häneen, joka on kuoleman voittanut, Häneen joka elää, Jeesukseen Kristukseen.

Uudenkaupungin Helluntaiseurakunnan pastori Kurt Äijäläinen.