yla-logo

uki helluntai logo4

Päävalikko

Paimenen sana, lokakuu 2011. Jumalan tuntemista etsimässä

Aijalainen KurtJumalan tuntemista etsimässä 

Hebr. 11: 1- 3  v.38 käännös sanoo: ” Mutta usko on luja luottamus siihen mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. ”

Usko Jeesukseen Kristukseen on ojentautuminen sen mukaan mikä ei näy, se on sen todellisuuden
hyväksyminen, Jumala on ja Hän on kaiken luoja ja ylläpitäjä, ja että Hänellä on suunnitelma luomaansa ihmistä varten. Sen tosiasian hyväksymistä, että Hän on valmistanut pelastuksen jokaiselle. Pelastus annetaan lahjana, armosta, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.
Hän on kuuliaisuuden kautta mahdollistanut meille, jotka emme voi saada iankaikkista elämää omilla ansioillamme, sen että uskomalla Häneen, Jeesukseen Kristukseen saadaan synnit anteeksi ja iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Hän, Jeesus Kristus on syntisten vapahtaja tänäänkin.

Room: 10: 9 – 11 v.38 käännös sanoo: ”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on Hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu:” Ei yksikään, joka Häneen uskoo, joudu häpeään”.

Kaikki ihmiset etsivät sisäistä rauhaa ja lepoa, meillä kaikilla on selittämätön kaipaus ja ikävä sisäisessä maailmassamme. Tuo ikävä on iankaikkisuus kaipuu, kaipuu jonka Jumala on laittanut luomaansa ihmiseen, niin kuin Raamattu sanoo:
Saarn. 3:11 ”Kaiken Hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden Hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua, ei loppua.

Iankaikkisen elämän kaipuu ei tyydyty vaikka etsisimme sitä mistä tahansa, urheilusta, uhkapeleistä, viihdemaailmasta tai uraputkessa menestymisestä.
Se tyydyttyy vasta, kun saamme kohdata Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisesti, saamme syntimme anteeksi uskon kautta Jeesuksen Kristuksen nimeen ja maahan vuotaneeseen vereen.
Pelastus koetaan samoin tänään kuin silloin alkuseurakunnan aikana, tekemällä parannus, ottamalla vastaan pelastus jonka Jeesus on valmistanut. Pelastus annetaan lahjana, ansioitta! Rahatta, hinnatta, ilmaiseksi. Usko on lepoa ja rauhaa niille, jotka uskovat evankeliumin.
Usko Jeesukseen Kristukseen on ainoa mikä takaa meille iankaikkisen elämän, se on todellistakin todellisempi niille, jotka eivät katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia,
mutta näkymättömät iankaikkisia.
Kaikki näkyvä katoaa kerran, mutta sinä, joka uskot Jeesukseen Kristukseen, et ole näkevä katoavaisuutta, vaan sinä saat elää iankaikkisesti ja katsella Jumalan valmistamaa asuinsijaa ja Häntä, joka on kuollut siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä sinun puolestasi, Häntä joka oli ja on ja kerran tuleva on,
Häntä joka elää ja rukoilee sinunkin puolestasi Isän oikealla puolella.

2 Piet 1: 2 – 8
2. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. 
3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, 
4. joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, 
5. niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, 
6. ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, 
7. jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. 
8. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.

Tänäänkin kannattaa etsiä Jumalan tuntemista ja laittaa toivonsa siihen pelastukseen, jonka Jumala on valmistanut sinua varten Jeesuksessa.
Jumalan tunteminen tarkoittaa sitä, että ihmisellä on henkilökohtainen suhde häneen.

Siunausta syksyyn jokaiselle, sinua siunaten Kurt Äijäläinen.