yla-logo

uki helluntai logo4

Päävalikko

Joulun Sanoma

Aijalainen KurtJeesuksen syntymä ja kaikki siihen liittyvät asiat: neitsyt tulee raskaaksi, syntyminen Betlehemissä, Jumalan ilmestyminen ja neuvo pakenemisesta Egyptiin, paluu Israeliin ja jälleen Jumalan neuvo asettua Nasaretiin, kaikki nämä täyttivät profetiat prikulleen.

Mooses, Samuel, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Miika, Sakarja, nämä kaikki ennustivat Jeesuksen syntymää ja valtakuntaa. Yli sata ennustusta ja Jeesus täytti ne kaikki. Jumalan Poika, Jeesus, ei syntynyt kuninkaan linnaan hienoihin saleihin, vaan majatalon talliin, seimeen, hyvin halpaan ympäristöön.

Ensimmäisenä Hänen syntymänsä julistettiin kedolla työtään tekeville paimenille, tuon ajan ehkä halpa-arvoisimmille ihmisille, ei kuninkaille ja ruhtinaille, ei edes papeille ja hengellisille johtajille vaan tavallisille rahvaan, halpana pidetyn työväestön edustajille. Vaikka valtava ennustus kansan ja maailman vapahtajasta täyttyi kun Jeesus syntyi, ei hän tullut linnoihin maan mahtavien keskelle, se ei täyttynyt niin kuin ihmiset, oppineet ja papisto olivat odottaneet. Synnyttyään Jumalan tarkkaan ennalta ennustetun ajan ja paikan mukaisesti, Hän joutui lähtemään pakolaisena yhdessä vanhempiensa kanssa maanpakoon Egyptiin ja palasi sieltä Jumalan ilmoitettua Joosefille paluun olevan turvallista ja asettui Nasaretiin. 

Kaikki tämä, vanhempien verollepano Betlehemissä ja Jeesuksen syntymä sitten siellä seimeen, pako Egyptiin, paluu Nasaretiin, julkisen toiminnan aloittaminen n. 30 -vuotiaana, voimalliset todella radikaalit opetukset, teot ja sanat, sekä kuolema Golgatalla sääriluiden rikkoutumatta, ihmisten pilkkaamana ja pahoinpitelemänä, maanjäristys, temppelin esiripun repeäminen ylhäältä alas, ylösnousemus kolmantena päivänä, ilmestyminen opetuslapsilleen, yli 500 muulle, Hänen ylösottamisensa opetuslasten nähden, kaikki nämä täyttivät Jumalan antamat ennustukset viimeistä piirtoa myöten.

Miksei se mitä Jumala tarjoaa, kelpaa, vaan se pidetään halpana?

  • mikä täyttäisi ihmisen kaipuun ja ikävän

  • täyttäisi yksinäisen sydämen halun ystävästä

  • köyhän puutteen muuttaisi yltäkylläisyydeksi

  • muuttaisi ahdistuksen levollisuudeksi

  • surun ja murheen iloksi

  • jokin sellainen, joka kelpaisi kaikille asemaan ja varallisuuteen katsomatta

Joulu on kristikunnan juhlista ehkä suurin ja miellämme sen monenlaisen hyvänmielen, hyvän ruuan, sekä antamisen ja saamisen kokemisen ilojuhlaksi. Soitamme tietynlaisia lauluja, jotka nostattavat muistoja erilaisista jouluista mieliimme. Monilla meistä on joulusta ihania muistoja, kuitenkin keskellämme on aina niitä joille joulu on pelon ja ahdistuksen, jopa yksinäisyyden ja orpouden huipentuma.

Kuinka monessa kodissa joulu on jotain aivan muuta kuin odotetaan. Isä tai äiti saattaa joulumielen vallassa ostaa pullon saadakseen hetken lievitystä arjen raadannan ja toimeentulon puristuksesta. Hyvän mielen sijasta se usein tuokin pelon ja ahdistuksen perheelle, kun ”kuningas alkoholi” viekin miestä ja naista tolkuttomuuden rajoille.  Ihminen etsii onnea ja iloa moni eri tavoin ostamalla itselleen erilaisia palveluita ja tavaroita kerta toisensa jälkeen. Ostamme lahjoja, toinen toistaan arvokkaampia ja hienompia, uudelleen ja uudelleen, silti useimmiten jotain jää puutumaan, ei ole rauhaa eikä lepoa, ei ole iloa ja vapautta eikä onnea ja autuutta.

Lahjoissa, niiden ostamisessa ja saamisessa ei ole mitään väärää eikä pahaa. Paneudutaan samalla hartaudella ja innolla miettimään itse joulun sanoman, sen lahjan, jonka Jumala meille antoi, Hänen Poikansa syntymän, merkitystä. Annetaan Jeesuksen tulla koteihimme ja sydämiimme ensimmäiselle sijalle.

Olkoon joulu meille Taivaan julistaman Ilosanoman juhla!

Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, Kristus Herra! Olkoon se hengelliseltä merkitykseltään syvin ja koskettavin, se juhla, jolloin syntyi maailman Vapahtaja, Vapahtaja, joka antaa sinun syntisi anteeksi.

Todellinen joulu on silloin, kun monien taakkojen alla vaeltava ihmislapsi pääsee vapaaksi kaikesta, mikä sitoo ja ahdistaa, kaikesta mistä kannetaan syyllisyyttä.

Monella tavoin etsimme ja odotamme Jumalan valtakunnan tuloa, valtakunnan, jossa olisi rauha, sopu, lepo, yltäkylläisyys. Jeesus sanoi fariseuksille heidän kysyessään, ”milloin Jumalan valtakunta tulee”: ” Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, vaan se on sisällisesti teissä”.

Jeesus on maailman Vapahtaja tänäänkin, sanoma vapaudesta, ilosta, kun taakat saadaan jättää, sanoma todellisesta levosta ilman pelkoa tulevaisuudesta.

Matt 25: 31 - 40 "31. Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. 32. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. 33. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. 34. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. 35. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. 36. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.' 37. "Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? 38. Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? 39. Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?' 40. Kuningas vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.'

Saakoon joulun sanoma vallata sydäntemme sopukat ja antaa meille todellisen joulumielen, ei vain jouluksi, vaan jokaiseen päivään, jonka Herra meille suo.

Fil 2: 1 - 11 1. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, 2. niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset 3. ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne 4. ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. 5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, 6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, 7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; 8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. 9. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, 10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, 11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Saakoon Isän Jumalan rakkaus, Jeesuksen Kristuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus ohjata meitä käyttämään aikamme oikein, välittäen ja rakastaen toisiamme voittaaksemme mahdollisimman monta lähimmäistämme Kristukselle.