yla-logo

uki helluntai logo4

Päävalikko

 Jumalan maja ihmisten keskellä

Virsi 2 1. “Avaja porttis, ovesi,käy Herraas vastaan nöyrästi,kun itse taivaan kuningas sun tahtoo olla vierahas…..

Olen viime aikoina ajatuksissani iloinnut eräästä Raamatun totuudesta; siitä että Jumala haluaa asua meidän keskellämme. Jumala ei ole unohtanut ihmistä oman onnensa nojaan,vaan on kautta aikojen etsinyt yhteyttä meihin ja etsii yhä. Hän haluaa olla lähellä meitä.

Raamatun alkuluvuissa kuvataan, kuinka Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi ja asetti heidät asumaan paratiisiin ja näin elämään katkeamattomasti yhteydessään. Siellä ihminen ja Jumala keskustelivat kasvoista kasvoihin keskenään. Tiedämme kuitenkin, että synti astui näyttämölle ja tuhosi alkuperäisen yhteyden. Sen jälkeen Adam ja Eeva piiloutuivat Jumalalta ja synnin seurauksena Jumala joutui karkottamaan ihmisen läheisyydestään. Paratiisi suljettiin.

Kaiken aikaa Jumala kuitenkin etsi yhteyttä luomaansa ihmiseen. Hän ilmestyi Abrahamille ja kutsui häntä seuraamaan johdatustaan. Mooseksen Jumala kutsui henkilökohtaisesti välittämään viestinsä Israelin kansalle. Mooses sai myös tehtäväkseen rakentaa kansalleen Jumalan majan, ilmestysmajan, jossa Jumala oli läsnä. Ilmestysmajan kaikkein pyhimmässä oli Jumalan läsnäolon paikka armoistuimella. Jumala etsi näin uudelleen yhteyttä ihmisiin ja halusi olla heidän kanssaan kaikissa vaiheissa.

Raamattu kertoo myöhemmin, että tämä maja oli vain esikuvaa tulevasta Jumalan suunnitelmasta (Hepr 8:5).

Uusi yhteys

Vuosisatojen saatossa yhteys Jumalan ja ihmisen välillä oli välillä lähes poikki, ihminen oli kääntänyt selkänsä ja sulkenut sydämensä Jumalalleen. Tuli kuitenkin päivä, jolloin Jumala jälleen aktiivisesti otti yhteyttä ihmiskuntaan. Jumala lähetti oman poikansa maailmaan edustamaan itseään, valmistamaan uudelleen tien läheiseen yhteyteen Jumalan ja ihmisten välille.

Joh 1:14 “Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.”

Hepr 1:3 “Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla.”

Jeesus oli nyt Jumalan maja ihmisten keskellä, Hänessä Jumala oli läsnä ja koko ajan ihmisten saavutettavissa. Ei tarvittu erityistä rakennusta, sillä Isä Jumala oli Jeesuksessa, asui heidän kanssaan. Jeesuksen elämä ja teot kertoivat Jumalan ajatuksista ihmistä kohtaan: “Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.” Joh 3: 17 “Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.” 2 Kor 5:19

Pyhän Hengen aika

Kun Jeesus kuoli ristillä, hän sovitti syntimme, hänet haudattiin, mutta hän nousi nousi ylös kuolleista ja palasi taivaaseen takaisin Isän luo. Jumala ei kuitenkaan katkaissut syntynyttä yhteyttä ihmiseen, vaan lähetti maailmaan Jeesuksen lupaaman Pyhän Hengen.

Tämän päivän ihmisinä elämme tätä aikakautta, Pyhän Hengen aikakautta. Jokainen, joka nyt uskoo Jeesukseen Jumalan poikana ja Herrana, saa Pyhän Hengen. Jumala tulee ihmiseen asumaan Henkensä kautta. Meissä vajavaisissa ja puutteellisissa ihmisissä on nyt Jumalan maja! Me olemme savimaja, jossa Jumalan läsnäolo asuu.

Raamattu kuvaa tätä mm.

Gal 2:20 “Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.”

2 Kor 6: 16 “Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: -- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan.”

Meistä, Jumalan Pyhän Hengen asumuksista, muodostuu Jumalan seurakunta, jota Raamattu kuvaa:”Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää.” Ef 1: 23

Seurakunta on Jumalan huone, paikka, jossa Hän haluaa ilmestyä ja olla läsnä tämän ajan keskellä. Seurakunta voi tuoda näkymättömän Jumalan näkyväksi ihmisille toimimalla, rakastamalla, uskomalla ja elämällä Hänen tahtonsa mukaan. Miten suunnattoman arvokas tehtävä se onkaan. Seurakunta ei ole vain jokin ihmisten laatima yhdistys, vaan se on todella Jumalan ilmestymisen paikka, Jumalan maja ihmisten keskellä tässä ajassa, kaikkine puutteineenkin.

Lupaus tulevasta

Raamattu kertoo vielä, että on tulossa se päivä, jolloin ympyrä sulkeutuu. Jumala ja ihminen pääsevät jälleen täydelliseen,katkeamattomaan ja häiriintymättömään yhteyteen keskenään niin kuin alussa paratiisissa.

Tämä tulevaisuuden kuva ja lupaus  löytyy Ilmestyskirjasta: “Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

“Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä.”  Lue lisää tästä Ilm 21, 22

Iloitaan tästä lupauksesta tulevana joulun aikana. Jumala oli Jeesuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa! Lupaus on voimassa jokaiselle. Se on vain rukouksen päässä.

Virsi 2, 5.”Käy, Herra Jeesus, luokseni, tee sydämeeni majasi.Se täytä, Jeesus, armolla ja asu aina minussa….”


 
 
Tänäänkin Jeesus elää, Raamattu on totta ja rukous toimii!